Kitaplarım

Hakkımızda

 

 

 

Hamza KOÇAKOĞLU


 Unvanı                     : Yeminli Mali Müşavir

 

                                   : Bağımsız Denetçi

 

 Eğitim                     : 1989 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden  Mezun Oldu.

 

 Doğum Yeri            : Şanlıurfa

 

 Doğum Tarihi         : 1966

 

 

 Mesleki Geçmiş     :

 

- 1995-2015  Yıllarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak serbest çalıştı.

 

- 2007-2013  yıllarında Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üst Kurul Delege Üyeliğinde bulundu,

 

- 2013 Yılında Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lİsansı aldı.

 

-  2013 Yılında Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi aldı.  

 

- 2013-2015 yıllarında Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu,

 

- 2013-2015 yıllarında Şanlıurfa Tesmer Şübe 2. Başkanlığı görevinde bulundu.

 

- Meslek Odasında çok sayıda eğitim semineri verdi,

 

- Mali müşavir odalarınca düzenlenen çeşitli konferans, seminer ve panellere, panelist veya konuşmacı olarak katıldı.

 

-Meslek odasında düzenlenen Eğitim Seminerlerinde "Vergi Hukuku, Denetim ve Raporlama, Finansal Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları" derslerine eğitim vermekte.

 

- Bağımsız Denetim, Denetim ve Denetim Teknikleri, İç Kontrol ve Kontrol Sistemleri, Kurumsal Yönetim ve Yönetim Biçimleri İle Risk Analizleri yapmakta,

 

Yayınlar :

 

- Gazi Kitapevi Tarafından Yayınlanmış “Uygulamalı Vergi Hukuku" 3. Baskı

 

-Gazi Kitapevi Tarafından Yayınlanmış "Sorularla Sermaye Piyasası Mevzuatı" 1. Baskı

 

- Beta Kitapevi Tarafından Yayınlanmış "Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları" 4. Baskı        

 

- Ayrıca Çok sayıda dergide yayınlanmış Makaleleri bulunmaktadır.

 

 

Hizmetler,

 

- Vergi Revizyonu,

 

- Vergi Müşavirliği,

 

- Eğitim,

 

- Konsolidasyon,

 

- Hisse değişimi ve bölünme,

 

- Toplam kalite ve süreç yönetimi,

 

- Mali durum tespiti ve değerleme,

 

- Yönetim danışmanlığı,